0904.114.114

RayBan Andrea RB3595-9014/9A(59CN)

5.350.000  4.280.000 

Giới Tính: Unisex
Chất Liệu Mắt: Polycarbonat
Chất Liệu Gọng: Metal
Màu Mắt: Green Polarized
Màu Gọng: Black
Lọc UV400: Có
Size : L (59/17/140)