0904.114.114

RayBan Blaze Round RB4380NF-6355/U0(39IT)

5.750.000  4.313.000 

Giới tính: Unisex
Chất liệu mắt: Polycacbonat
Chất liệu gọng: Plastic 
Màu mắt: Grey Gradient / Mirrored Red
Màu Gọng: Matte Transparent
Xuất xứ: Italia