0904.114.114

RayBan Blaze Wayfarer RB4440N-601S/71(41IT)

4.950.000  3.712.000 

Giới tính: Unisex
Chất liệu mắt: Polycacbonat
Chất liệu gọng: Plastic 
Màu mắt: Xanh Green
Màu Gọng: Đen Mờ
Lọc UV400: Có