0904.114.114

RayBan Blaze Wayfarer RB4440NF-710/13(44IT)

5.550.000  3.885.000 

Giới tính: Unisex
Chất liệu mắt: Polycacbonat
Chất liệu gọng: Plastic 
Màu mắt: Nâu / Gradient 
Màu Gọng: Havana
Lọc UV400: Có