0904.114.114

RayBan Blaze Wayfarer RB4440NF-6355/U0(44IT)

5.750.000  4.313.000 

Giới tính: Unisex
Chất liệu mắt: Polycacbonat
Chất liệu gọng: Plastic 
Màu mắt: Tím / Mirror  / Gradient 
Màu Gọng: Xám Tối
Lọc UV400: Có