0904.114.114

RayBan Chris RB4187F-601/30(54IT)

4.550.000  3.640.000 

Giới tính: Unisex
Chất liệu mắt: Polycacbon
Chất liệu gọng: Plastic
Màu mắt: Green Mirrored Silver
Màu Gọng: Black