0904.114.114

RayBan Metal RB3549-006/71(61CN)

5.250.000  3.938.000 

Giới tính: Nam
Chất liệu mắt: Polycacbonat
Chất liệu gọng: Metal / Plastic
Màu mắt: Xanh Green
Màu Gọng: Đen
Size : L (61/16/145)