0904.114.114

RayBan Round Liteforce RB4237F-601/30(50IT)

5.350.000  4.013.000 

Giới tính: Unisex
Chất liệu mắt: Glass
Chất liệu gọng: Plastic
Màu mắt: Green / Mirrored Silver
Màu Gọng: Black
Lọc UV400: Có
Size : M (50/21/145)