0904.114.114

RayBan Round Metal RB3447N-001(53IT)

4.750.000  3.562.000 

Giới tính: Unisex
Chất liệu mắt:  Thuỷ Tinh
Chất liệu gọng: Metal
Màu mắt: Green
Màu Gọng: Vàng
Size : L(53/21/145)